Cyberlaw

 

Hotărârea nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 833/1998 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 27 noiembrie 1998.

Bucureşti, 10 noiembrie 2010.
Nr. 1.134.

Răspunde și tu