Cyberlaw

 

Dreptul consumatorului de denunțare unilaterală

1. Legea aplicabila si ce inseamna un „contract incheiat la distanta”

Dreptul de denuntare unilaterala al consumatorului poate fi exercitat doar in contextul aplicabilitatii prevederilor Ordonantei Guvernului nr.130/2000. Altfel spus, se poate vorbi de un drept de returnare al produselor in 10 zile sau de aceasta posibilitate speciala de reziliere contractuala doar in cazul in care avem de-a face cu un contract comercial la distanta, acesta inscriindu-se in obiectul de reglementare al ordonantei mentionate.

Din definitia data de Ordonanta Guvernului nr.130/2000 reiese ca un contract la distanta este „contractul de furnizare de produse sau servicii incheiat intre un comerciant si un consumator, in cadrul unui sistem de vanzare organizat de catre comerciant, care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta;

Pentru a fi catalogat contract la distanta, in sensul dat acestei sintagme de prevederea mentionata, este nevoie in primul rand de un comerciant si un consumator si apoi de un sistem de vanzare care utilizeaza in mod exclusiv, inainte si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta. Pentru ca prima conditie nu presupune o analiza deosebita, ma opresc la ce-a de-a doua, in incercarea de a interpreta fraza

sistem de vanzare (…) ce utilizeaza inaintea si la incheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicatie la distanta.

Tehnicile de comunicatie la distanta sunt mijloace ce pot fi utilizate pentru incheierea unui contract intre comerciant si consumator si care nu necesita prezenta fizica simultana a celor doua parti, printre acestea regasindu-se si posta electronica (e-mailul) conform Anexei nr.1 la Ordonanta Guvernului nr.130/2000. In concluzie contractul pentru a carui incheiere a fost folosit cel putin acest mijloc de comunicatie – e-mailul, va putea fi considerat contract la distanta (un exemplu putand fi dat si de situatia in care, pe parcursul incheierii contractului de vanzare al unor bunuri ofertate online in cadrul unui magazin virtual, cumparatorul consimte asupra ofertei de a contracta a comerciantului, folosind e-mailul).

2. Predarea bunului si relatia dintre aceasta si incheierea contractului de vanzare cumparare

Indiferent ca este vorba de o vanzare online sau una in mediul real, regulile speciale stabilite prin dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.130/2000 se completeaza cu dispozitiile generale in materie (Codul civil), aplicabile in cazul oricarui contract de vanzare cumparare. Este gresit astfel sa consideram moment al incheierii contractului de vanzare-cumparare acela al predarii bunului, in contextul in care exista o prevedere destul de clara care consfinteste faptul ca „vinderea este perfecta intre parti si proprietatea este de drept stramutata la cumparator in privinta vanzarilor, indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului” (art.1295 C.civ.). Independent astfel de predarea bunului si chiar de plata pretului, la momentul realizarii acordului de vointa dintre parti, al consimtamantul dat de acestea se va produce incheierea contractului de vanzare-cumparare.

In afara principiilor generale mentionate legislatia pune la dispozitie inclusiv reglementari speciale care identifica momentul incheierii contractului cu cel al realizarii consimtamantului dintre parti. Astfel, contractul incheiat prin mijloace electronice se va considera incheiat, potrivit art.9 din Legea comertului electronic, in „momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunostinta ofertantului”.

Verificarea existentei utilizarii mijloacelor electronice, a cerintei mai precis de utilizare doar a unui mijloc de comunicatie electronica se va aprecia doar la momentul realizarii acordului de vointa si nu la cel al predarii bunului.

In sensul celor precizate, daca transmiterea confirmarii acceptarii ofertei de produse si preturi este realizata prin e-mail, se va considera ca in momentul realizarii consimtamantului, deci al incheierii contractului, a fost folosit un mijloc de comunicatie electronica, contractul fiind unul comercial la distanta si supus, pe cale de consecinta, conditiilor speciale regasite in Ordonanta Guvernului nr.130/2000.

3. Acordarea dreptului de denuntare unilaterala

Dreptul de denuntare unilaterala a produselor in cazul vanzarilor la distanta este acordat cumparatorului, independent de modalitatea de predare a bunului supus vanzarii.
Textul art.10 din Ordonanta Guvernului nr.130/2000 prevede in mod limitativ situatiile in care consumatorul nu isi poate exercita acest drept, acestea fiind urmatoarele:

a) contracte de furnizare de servicii a caror executie a inceput, cu acordul consumatorului, inaintea expirarii termenului de 10 zile lucratoare prevazut la art. 7 alin. (1);
b) contracte de furnizare de produse sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile cursurilor pietei financiare care nu pot fi controlate de comerciant;
c) contracte de furnizare a unor produse executate dupa specificatiile consumatorului sau a unor produse distinct personalizate, precum si a acelora care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot degrada ori deteriora rapid;
d) contracte de furnizare a inregistrarilor audio, video sau a programelor informatice, in cazul in care au fost desigilate de catre consumator;
e) contracte de furnizare a ziarelor, periodicelor, jurnalelor-magazin;
f) contracte de servicii de pariuri sau loterii.

Astfel cum se poate remarca, situatia transmiterii prin personalul propriu al magazinului online sau cea a ridicarii produselor direct de la sediu nu se regaseste in niciunul din cazurile prezentate, interpretarea justa fiind ca vor fi aplicabile in toate celelalte situatii dispozitiile prin care este conferit cumparatorului de produse online dreptul renuntarii unilaterale a contractului si posibilitatea returnarii produselor in termenul de 10 zile.

4. Concluzii

  • încheierea contractului online se raporteaza exclusiv la momentul acordului de vointa, nedepinzand de livrarea bunului;
  • daca in momentul acordului de vointa al partilor, al exprimarii consimtamtului acestora in ceea ce priveste vanzarea, respectiv cumpararea produsului, este folosit cel putin un mijloc de comunicatie electronica (e-mailul), contractul va fi unul la distanta;
  • fiind un contract la distanta sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr.130/2000 in ceea ce priveste posibilitatea exercitarii de catre consumator a dreptului de renuntare unilaterala, respectiv de returnare a produselor in termen de 10 zile.
Monica Lupașcu Romanian Lawyer since 2005 with LL.M. in Intellectual Property Law. She currently activates as European Trademark Attorney and internet and technology legal practitioner.   monica.lupascu@nullcyberlaw.ro

Răspunde și tu