Cyberlaw

 

Protocol din 10.04.2009 privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, precum şi cuantumul acestei remuneraţii

1. Prezentul protocol reglementează lista aparatelor şi suporturilor pentru care se datorează remuneraţie compensatorie pentru copie privată, în conformitate cu dispoziţiile art. 107 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Prin fabricant/importator, în sensul prezentului protocol, se înţelege orice persoană ce fabrică sau importă pe teritoriul României suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore ori audiovizuale şi/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii, în situaţia prevăzută la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Persoanele prevăzute la pct. 2 vor plăti organismului de gestiune colectivă, unic colector, desemnat prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, o remuneraţie compensatorie pentru copia privată, lunară, potrivit tabelelor cuprinse în Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale, ce constituie anexele nr. 1 şi 2 la prezentul protocol.
4. Baza de calcul asupra căreia se aplică procentele prevăzute în cele două tabele o constituie, după caz:
a) valoarea totală în vamă a aparatelor şi suporturilor ce permit reproducerea operelor sonore şi audiovizuale, în sistem analog şi digital, în luna pentru care este datorată (în baza de calcul nu intră TVA, taxe vamale, accize);
b) valoarea totală a facturilor lunare, emise de fabricanţi, pentru aparatele şi suporturile ce permit reproducerea operelor sonore şi audiovizuale, în sistem analog şi digital (în baza de calcul nu intră TVA), fabricate în România.
5. Remuneraţia compensatorie prevăzută în prezentul protocol se plăteşte lunar, până la data de 15 a fiecărei luni următoare celei pentru care este datorată.
6. Odată cu plata remuneraţiei, importatorii şi fabricanţii vor comunica organismului de gestiune colectivă unic colector un raport cuprinzând:
a) lista aparatelor şi suporturilor fabricate sau importate pe teritoriul României;
b) baza de calcul pe grupe de produse (aparate şi suporturi, conform anexelor nr. 1 şi 2).
7. Pentru întârzieri la plată, importatorii şi/sau fabricanţii datorează penalităţi echivalente cu dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere.
8. Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată poate fi negociată după 2 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, în concordanţă cu suporturile şi aparatele ce permit reproducerea operelor sonore sau audiovizuale cunoscute la data introducerii noii cereri de negocieri.
9. Prezentul protocol, împreună cu Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale se aplică tuturor persoanelor care fabrică sau importă pe teritoriul României suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore ori audiovizuale în sistem analog sau digital şi/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii, în condiţiile art. 34 şi 107 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Părţile sunt de acord cu înaintarea prezentului protocol către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, potrivit art. 1312 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pentru publicare în Monitorul Oficial, Partea I.
*
Prezentul protocol intră în vigoare după 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, în baza deciziei Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
Prezentul protocol s-a încheiat în data de 10 aprilie 2009, în 9 (nouă) exemplare, cu forţă probantă egală.

UCMR-ADA CREDIDAM
Ana Achim, Ştefan Gheorghiu,
director general director general
DACIN-SARA UPFAR-ARGOA
Mircea Mureşan, Ionel Udrescu,
director general vicepreşedinte
UPFR, APDETIC
Tedy Creştin, Valentin Negoiţă,
director executiv preşedinte
ADPFR STAR PRINT TRADE CO.
Sorinel Chelariu, Liviu Goşa,
preşedinte director general
VODAFONE ORANGE
Aurelia Dragomirescu, Mădălina Albinescu,
director coordonatorul Departamentului juridic
AOMR
Liviu Popescu,
director executiv

PROCES-VERBAL
din 10 aprilie 2009
privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează
remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele
reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale,
precum şi cuantumul acestei remuneraţii

Încheiat între:
– Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru drepturi de autor (UCMR-ADA), cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, reprezentată prin director general Ana Achim;
– Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camera 50-52, sectorul 1, reprezentată prin director general Mircea Mureşan;
– Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, reprezentată prin director executiv Tedy Creştin;
– Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), cu sediul în Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 15-17, sectorul 1, reprezentat prin director general Ştefan Gheorghiu;
– Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR-ARGOA), cu sediul în Bucureşti, str. Dem I. Dobrescu nr. 4-6, et. 3, camera 44, sectorul 1, reprezentată prin vicepreşedinte Ionel Udrescu;
– Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 103, bl. 24A, et 2, ap 6, sectorul 1, reprezentată prin Sorinel Chelariu;
în calitate de membri ai comisiei – organisme de gestiune colectivă;
şi
– Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APDETIC), cu sediul în Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 105A, sectorul 4, reprezentată prin preşedinte Valentin Negoiţă;
– Star Print Trade Co., cu sediul în Bucureşti, bd. Dimitrie Pompei nr. 8, clădirea Feper, et. 1, sectorul 2, reprezentată prin director general Liviu Goşa,
în calitate de membri ai comisiei, care reprezintă importatori/fabricanţi de suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore ori audiovizuale şi/sau de aparate concepute pentru realizarea de copii, indiferent de modul de funcţionare, ce permit reproducerea operelor sonore sau audiovizuale,
în urma negocierilor, au convenit anexa nr. 1 la protocol, cuprinzând Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale,
după cum urmează:

ANEXA Nr. 1
la protocol

LISTA
suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia
compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse
după înregistrări sonore şi audiovizuale

a) Aparate
1. Televizoare şi magnetoscoape digitale cu HDD sau mediu de stocare încorporat, playere audio/video cu mediu de stocare, MP3 playere, MP4 playere, IPOD mediaplayer care suportă următoarele formate: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XVID, DIVX (v3.11, v4.x, V.5x, V.6x), XVID/VCD, SVCD, DVD, ACC, WMA, WMV, ASF, MP3, MP4, WAV, IMOD şi orice versiune a acestora dezvoltată ulterior 0,5%
2. Blu ray recorder 0,5%
3. HD DVD recorder 0,5%
4. Audio recorder 0,5%
5. Minidisk recorder 0,5%
6. Video recorder 0,5%
7. CD recorder, echipament HI FI ce funcţionează de sine stătător 0,5%
8. DVD recorder, echipament HI FI ce funcţionează de sine stătător 0,5%
9. MP3 recorder 0,5%
10. CD writer 0,5%
11. DVD writer 0,5%
12. CD writer încorporat în computer 0,5%
(procentul se aplică la valoarea ce reprezintă 7% din valoarea întregului sistem împreună cu care se comercializează CD writer-ul)
13. DVD writer încorporat în computer 0,5%
(procentul se aplică la valoarea ce reprezintă 7% din valoarea întregului sistem împreună cu care se comercializează DVD writer-ul)
14. Hard disk extern, inclusiv cel cu intrare şi/sau ieşire audiovideo, indiferent de denumirea purtată 0,5%
15. Hard disk încorporat în computer 0,5%
(procentul se aplică la o valoare ce reprezintă 10% din valoarea întregului sistem împreună cu care se comercializează hard disk-ul)
16. Stick-uri de memorie 0,5%
b) Suporturi
1. Carduri de memorie (altele decât cele pentru telefoane) 3%
2. Disc Blu ray 3%
3. HD DVD Disc 3%
4. Casete audio 3%
5. Minidisk 3%
6. Casete video tip VHS, Super VHS (cu excepţia casetelor pentru camerele video portabile de genul: Video 8, Digital 8, HI8, DVM, VHS-C, Super VHS-C), D-VHS, casete video HD 3%
7. Orice tip de DVD sau CD blank, inclusiv de CD data 3%

UCMR-ADA CREDIDAM
Ana Achim, Ştefan Gheorghiu,
director general director general
DACIN-SARA UPFAR-ARGOA
Mircea Mureşan, Ionel Udrescu,
director general vicepreşedinte
UPFR, APDETIC
Tedy Creştin, Valentin Negoiţă,
director executiv preşedinte
ADPFR STAR PRINT TRADE CO.
Sorinel Chelariu, Liviu Goşa,
preşedinte director general

PROCES-VERBAL
din 12 martie 2009
privind Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează
remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele
reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale,
precum şi cuantumul acestei remuneraţii

Încheiat între:
– Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România – Asociaţia pentru drepturi de autor (UCMR-ADA), cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 141, sectorul 1, reprezentată prin director general Ana Achim;
– Societatea pentru Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN SARA), cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr. 4-6, intr. B, et. 3, camera. 50-52, sectorul 1, reprezentată prin director general Mircea Mureşan;
– Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în Bucureşti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, reprezentată prin director executiv Tedy Creştin;
– Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), cu sediul în Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 15-17, sectorul 1, reprezentat prin director general Ştefan Gheorghiu;
– Uniunea Producătorilor de Film şi Audiovizual din România – Asociaţia Română de Gestiune a Operelor Audiovizuale (UPFAR-ARGOA), cu sediul în Bucureşti, str. Dem I. Dobrescu nr. 4-6, et. 3, camera. 44, sectorul 1, reprezentată prin vicepreşedinte Ionel Udrescu;
– Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), cu sediul în Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 103, bl. 24A, et 2, ap 6, sectorul 1, reprezentată prin Sorinel Chelariu,
în calitate de membri ai comisiei (organisme de gestiune colectivă),
şi
– Asociaţia Operatorilor Mobili din România (AOMR), cu sediul în Bucureşti, piaţa Charles de Gaulle nr. 15, sectorul 1, reprezentată prin director executiv Liviu Popescu;
– S.C. VODAFONE ROMANIA – S.A., cu sediul în Bucureşti, piaţa Charles de Gaulle nr. 15, sectorul 1, reprezentată prin director Aurelia Dragomirescu;
– S.C. ORANGE ROMANIA – S.A., cu sediul în Bucureşti, bd. Lascăr Catargiu nr. 51-53, sectorul 1, reprezentată prin coordonatorul Departamentului juridic Mădălina Albinescu,
în calitate de membri ai comisiei, care reprezintă importatori/fabricanţi, în sensul Legii nr. 8/1996, de telefoane cu funcţii de redare audiovideo şi carduri de memorie pentru telefoane pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale,
în urma negocierilor, au convenit anexa nr. 2 la protocol, cuprinzând Lista suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale,
după cum urmează:

ANEXA Nr. 2
la protocol

LISTA
suporturilor şi aparatelor pentru care se datorează remuneraţia
compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse
după înregistrări sonore şi audiovizuale

a) Aparate
– Telefoane cu funcţii de reproducere a înregistrărilor sonore sau audiovizuale MP3, MP4, AAC, WMA, WAV, Real etc. (de exemplu: Iphone etc.) cu capacitate de stocare mai mare de 64 Mb 0,5%
b) Suporturi
– Carduri de memorie pentru telefoane 3%

UCMR-ADA CREDIDAM
Ana Achim, Ştefan Gheorghiu,
director general director general
DACIN-SARA UPFAR-ARGOA
Mircea Mureşan, Ionel Udrescu,
director general vicepreşedinte
UPFR, VODAFONE
Tedy Creştin, Aurelia Dragomirescu,
director executiv director
ADPFR ORANGE
Sorinel Chelariu, Mădălina Albinescu,
preşedinte coordonatorul Departamentului juridic
AOMR
Liviu Popescu,
director executiv

Răspunde și tu