Cyberlaw

 

Ordinul nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor

Include modificările din următoarele acte:
– Ordinul nr. 473/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 823 din 07/12/2012.

Art. 1. – (1) Pentru corecta informare a consumatorilor şi pentru a le da acestora posibilitatea să afle informaţii referitoare la modul în care pot face sesizări ori reclamaţii cu privire la produsele şi/sau serviciile ce le sunt puse la dispoziţie, operatorii economici au obligaţia să afişeze numărul de telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORULUI – INFOCONS – 021.9551, linie telefonică cu tarif normal, adresa şi numerele de telefon/fax şi adresele de e-mail ale comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor, în a căror rază teritorială se află operatorul economic, precum şi adresa site-ului Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro
(2) Adresele, numerele de telefon/fax şi adresele de e-mail ale comisariatelor regionale pentru protecţia consumatorilor şi comisariatelor judeţene pentru protecţia consumatorilor sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(3) Afişarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) va fi realizată prin grija operatorului economic, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, şi se face în câmpul vizual al consumatorului, la loc vizibil, lângă casa de marcat ori lângă orarul de funcţionare, în spaţiul de comercializare sau, după caz, de prestare a serviciului, inclusiv a serviciilor turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion.

Art. 2. – Toţi operatorii economici care administrează site-uri de vânzări, preluare comenzi on-line şi/sau publicitate la produse şi/sau servicii, la serviciile turistice, de comercializare de pachete de servicii turistice sau bilete de avion, inclusiv e-commerce (comerţ electronic), sunt obligaţi să prezinte pe prima pagină a site-ului (home page) un link vizibil către adresa oficială de web a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (www.anpc.gov.ro), denumit PROTECŢIA CONSUMATORILOR – A.N.P.C.

Art. 3. – Indicarea unor numere telefonice, cu sau fără taxă, pentru apelarea de către consumatori a unor servicii de consiliere a consumatorilor oferite de către operatorii economici sau de alte autorităţi publice nu exclude informarea prevăzută de prezentul ordin.

Art. 4. – Reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor vor urmări ca informaţiile oferite consumatorilor în baza altor dispoziţii similare prezentului ordin să fie corectate, actualizate şi, după caz, completate în termen de 45 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. – Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 433/2009 privind unele măsuri de informare a consumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 29 iunie 2009.

Bucureşti, 11 martie 2010.
Nr. 72.

ANEXA Nr. 1

COMISARIATE REGIONALE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ŞI COMISARIATE JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

1. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Est (Iaşi)
Adresa: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554
Tel.: 0232/278.233
Fax: 0232/278.234
E-mail: reclamatii.iasiopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Iaşi
Adresa: Iaşi, str. Toma Cozma nr. 11, cod 700554
Tel.: 0232/278.233
Fax: 0232/278.234
E-mail: reclamatii.iasiopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Botoşani
Adresa: Botoşani, str. Arhimandrit Marchian nr. 10, bloc Turn parter, ap. 1-2, cod 710224
Tel.: 0231/512.959
Tel./Fax: 0231/512.958
E-mail: reclamatii.botosaniopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Neamţ
Adresa: Piatra-Neamţ, str. Alecu Russo nr. 12 bis, cod 610126
Tel.: 0233/217.090
Fax: 0233/219.810
E-mail: reclamatii.neamtopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Suceava
Adresa: Suceava, bd. G. Enescu nr. 2, bl. 7, parter, cod 720196
Tel.: 0230/530.876
Fax: 0230/523.111
E-mail: reclamatii.suceavaopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bacău
Adresa: Bacău, str. Erou Nechita nr. 2, cod 600011
Tel.: 0234/511.273
Fax: 0234/511.273
E-mail: reclamatii.bacauopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vaslui
Adresa: Vaslui, str. Ştefan cel Mare nr. 304, parter, cod 730187
Tel.: 0235/361.450
Fax: 0235/361.450
E-mail: reclamatii.vasluiopc.ro

2. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Vest (Timiş)
Adresa: Timişoara, Str. Circumvalaţiunii nr. 6, cod 300013
Tel.: 0256/422.790
Fax: 0256/443.287
E-mail: reclamatii.timisopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Timiş
Adresa: Timişoara, Str. Circumvalaţiunii nr. 6, cod 300013
Tel.: 0256/422.790
Fax: 0256/443.287
E-mail: reclamatii.timiopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Arad
Adresa: Arad, Str. Revoluţiei nr. 50, cod 310009
Tel.: 0257/257.049
Fax: 0257/257.047
E-mail: reclamatii.aradopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Caraş-Severin
Adresa: Reşiţa, Aleea Pinilor, bl. 1, sc. B, P, cod 320119
Tel.: 0255/213.083
Fax: 0255/211.040
E-mail: reclamatii.caras-severinopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Hunedoara
Adresa: Deva, str. M. Viteazu nr. 3
Tel.: 0254/214.971
Fax: 0254/215.936
E-mail: reclamatii.hunedoaraopc.ro

3. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Nord-Vest (Cluj)
Adresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, cod 400117
Tel.: 0264/431.367
Fax: 0264/431.368
E-mail: reclamatii.clujopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj
Adresa: Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, cod 400117
Tel.: 0264/431.367
Fax: 0264/431.368
E-mail: reclamatii.clujopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bihor
Adresa: Oradea, Str. Sucevei nr. 4 A, cod 410078
Tel.: 0259/431.817
Fax: 0259/431.817
E-mail: reclamatii.bihoropc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Bistriţa-Năsăud
Adresa: Bistriţa, Piaţa Petru Rareş nr. 1, cod 420080
Tel.: 0263/211.681
Fax: 0263/215.898
E-mail: reclamatii.bistrita-nasaudopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Maramureş
Adresa: Baia Mare, str. Dimitrie Cantemir nr. 4B, cod 430093
Tel.: 0262/218.887
Fax: 0262/218.644
E-mail: reclamatii.maramuresopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Satu Mare
Adresa: Satu Mare, str. Gheorghe Lazăr nr. 3, cod 440011
Tel.: 0261/768.733
Fax: 0261/736.240
E-mail: reclamatii.satumareopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sălaj
Adresa: Zalău, Piaţa Unirii nr. 20, cod 450059
Tel.: 0260/612.832
Fax: 0260/612.832
E-mail: reclamatii.salajopc.ro

4. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Centru (Braşov)
Adresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085
Tel.: 0268/413.951
Fax: 0268/418.389
E-mail: reclamatii.brasovopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Braşov
Adresa: Braşov, str. Al. I. Cuza nr. 12, cod 500085
Tel.: 0268/413.951
Fax: 0268/418.389
E-mail: reclamatii.brasovopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Covasna
Adresa: Sfântu Gheorghe, str. Gabor Aron nr. 1, cod 520003
Tel.: 0267/312.297
Fax: 0267/318.752
E-mail: reclamatii.covasnaopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Harghita
Adresa: Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, cod 530140
Tel.: 0266/311.702
Fax: 0266/312.532
E-mail: reclamatii.harghitaopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mureş
Adresa: Târgu Mureş, str. Livezeni nr. 7, cod 540472
Tel.: 0265/254.625
Fax: 0265/255.153
E-mail: reclamatii.muresopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Sibiu
Adresa: Sibiu, Str. Dorului nr. 21, cod 550352
Tel.: 0269/234.458
Fax: 0269/232.772
E-mail: reclamatii.sibiuopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Alba
Adresa: Alba Iulia, bd. Octavian Goga nr. 9, cod 510150
Tel.: 0258/811.946
Fax: 0258/811.946
E-mail: reclamatii.albaopc.ro

5. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Est (Galaţi)
Adresa: Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 45 bis, sc. II, et. III, bl. Cristal, cod 800216
Tel.: 0236/413.929
Fax: 0236/460.355
E-mail: reclamatii.galatiopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa
Adresa: Constanţa, Str. Poporului nr. 121 bis, cod 900205
Tel.: 0241/550.550
Fax: 0241/631.528
E-mail: reclamatii.constantaopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Buzău
Adresa: Buzău, str. Cartier Bazar, bl. 4C, P, cod 120036
Tel.: 0238/720.908
Fax: 0238/720.908
E-mail: reclamatii.buzauopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Tulcea
Adresa: Tulcea, Str. Păcii nr. 17A, cod 820048
Tel.: 0240/515.658
Fax: 0240/511.216
E-mail: reclamatii.tulceaopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Brăila
Adresa: Brăila, str. 1 Decembrie 1918 nr. 121, cod 810204
Tel.: 0239/614.846
Fax: 0239/615.641
E-mail: reclamatii.brailaopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Galaţi
Adresa: Galaţi, str. Al. I. Cuza nr. 45 bis, sc. II, et. III, bl. Cristal, cod 800216
Tel.: 0236/413.929
Fax: 0236/460.355
E-mail: reclamatii.galatiopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vrancea
Adresa: Focşani, str. Lupeni nr. 6, cod 620151
Tel.: 0237/217.000
Fax: 0237/217.000
E-mail: reclamatii.vranceaopc.ro

6. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Muntenia (Ploieşti)
Adresa: Ploieşti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
Tel.: 0244/576.436
Fax: 0244/576.643
E-mail: reclamatii.prahovaopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Prahova
Adresa: Ploieşti, Str. Industriei nr. 111, cod 100514
Tel.: 0244/576.436
Fax: 0244/576.643
E-mail: reclamatii.prahovaopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dâmboviţa
Adresa: Târgovişte, str. Udrişte Năsturel nr. 1, cod 130132
Tel.: 0245/215.940
Fax: 0245/620.867
E-mail: reclamatii.dambovitaopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Argeş
Adresa: Piteşti, Str. Zorilor nr. 22, cod 110046
Tel.: 0248/222.960
Fax: 0248/218.522
E-mail: reclamatii.argesopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ialomiţa
Adresa: Slobozia, Aleea Parcului nr. 5, bl. B27, cod 920006
Tel.: 0243/231.067
Fax: 0243/231.410
E-mail: reclamatii.ialomitaopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călăraşi
Adresa: Călăraşi, Str. Griviţei nr. 91, cod 910069
Tel.: 0242/317.897
Fax: 0242/312.499
E-mail: reclamatii.calarasiopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Giurgiu
Adresa: Giurgiu, aleea Prof. Savin Popescu, bl. MUV3, anexa D, cod 080088
Tel.: 0246/216.402
Fax: 0246/216.402
E-mail: reclamatii.giurgiuopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Teleorman
Adresa: Alexandria, şos. Turnu Măgurele nr. 12, cod 140003
Tel.: 0247/312.643
Fax: 0247/315.618
E-mail: reclamatii.teleormanopc.ro

7. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Bucureşti-Ilfov
Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660
Fax: 021/310.63.80
E-mail: reclamatii.bucurestiopc.ro

Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti
Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798
Tel.: 021/310.63.75 sau 021/9660
Fax: 021/310.63.80
E-mail: reclamatii.bucurestiopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Ilfov
Adresa: Bucureşti, bd. N. Bălcescu nr. 21, et. III, sectorul 1, cod 010044
Tel.: 021/315.03.55
Fax: 021/315.03.28
E-mail: reclamatii.ilfovopc.ro

8. Comisariatul Regional pentru Protecţia Consumatorilor Regiunea Sud-Vest Oltenia (Craiova)
Adresa: Craiova, str. Gh. Chiţu nr. 58, cod 200541
Tel.: 0251/510.400
Fax: 0251/510.666
E-mail: reclamatii.doljopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Dolj
Adresa: Craiova, str. Gh. Chiţu nr. 58, cod 200541
Tel.: 0251/510.400
Fax: 0251/510.666
E-mail: reclamatii.doljopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt
Adresa: Slatina, str. Sevastopol nr. 2, cod 230079
Tel.: 0249/415.531
Fax: 0249/424.182
E-mail: reclamatii.oltopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Vâlcea
Adresa: Râmnicu Vâlcea, Str. Splaiul Independenţei nr. 7, bl. 8, sc. A, ap. 3, cod 240167
Tel.: 0250/747.120
Fax: 0250/743.906
E-mail: reclamatii.valceaopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Gorj
Adresa: Târgu Jiu, Str. Victoriei nr. 2, Prefectura Gorj, parter
Tel.: 0253/212.521
Fax: 0253/217.776
E-mail: reclamatii.gorjopc.ro

Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Mehedinţi
Adresa: Drobeta-Turnu Severin, Str. Unirii nr. 78-80, cod 220133
Tel.: 0252/315.276
Fax: 0252/315.837
E-mail: reclamatii.mehedintiopc.ro

ANEXA Nr. 2*)

Dimensiune minimă: 16 cm x 16 cm
Modelul poate fi descărcat în format electronic de pe site-ul oficial al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

Răspunde și tu