Cyberlaw

 

Hotărârea Guvernului nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.171/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 23 octombrie 2003.

Bucureşti, 27 februarie 2008.
Nr. 211.

Răspunde și tu