Cyberlaw

 

Decizia nr. 91 din 18.07.2006 privind cazurile în care este permisă notificarea simplificată a prelucrării datelor cu caracter personal

Include modificările din următoarele acte:
– Decizia nr. 23/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 02.04.2012.

Art. 1. – Notificarea prelucrării datelor cu caracter personal se poate efectua în formă simplificată, în următoarele cazuri:
a) Abrogată prin alineatul din Decizie nr. 23/2012 începând cu 02.04.2012.
b) Abrogată prin alineatul din Decizie nr. 23/2012 începând cu 02.04.2012.
c) Abrogată prin alineatul din Decizie nr. 23/2012 începând cu 02.04.2012.
d) Abrogată prin alineatul din Decizie nr. 23/2012 începând cu 02.04.2012.
e) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de instituţiile de învăţământ public şi privat, în scopul gestionării bazei de date a cursanţilor, precum şi a celei cu caracter economico-financiar şi administrativ;
f) Abrogată prin alineatul din Decizie nr. 23/2012 începând cu 02.04.2012.
g) Abrogată prin alineatul din Decizie nr. 23/2012 începând cu 02.04.2012.
h) Abrogată prin alineatul din Decizie nr. 23/2012 începând cu 02.04.2012.
i) prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în scopul furnizării gazelor, energiei electrice, termice, precum şi a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi a celor de salubrizare de către entităţile de drept public şi privat, în baza contractelor încheiate cu clienţii;
j) Abrogată prin alineatul din Decizie nr. 23/2012 începând cu 02.04.2012.

Art. 2. – Operatorii care efectuează prelucrările de date cu caracter personal menţionate la art. 1 completează notificarea simplificată, respectiv rubricile I, II, III, IV, V, VIII, IX, XI, XII, XIII, XV şi XVI ale formularului F1 din anexa nr. 1 la Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006 privind stabilirea unor formulare tipizate ale notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Art. 3. – Reconfirmarea prelucrărilor de date cu caracter personal ce intră sub incidenţa prezentei decizii se realizează conform prevederilor art. 3 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006.

Art. 4. – Operatorii care efectuează prelucrări de date cu caracter personal ce nu se încadrează în dispoziţiile art. 1 şi sunt deja înregistraţi la autoritatea de supraveghere la data intrării în vigoare a prezentei decizii au obligaţia să reconfirme prelucrările de date pe care le efectuează, potrivit art. 3 din Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 60/2006, prin completarea notificării generale din formularul F1, prevăzut în anexa nr. 1 la decizia menţionată mai sus.

Art. 5. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

Bucureşti, 18 iulie 2006.
Nr. 91.

Răspunde și tu