Cyberlaw

 

Clasificarea Internațională a Serviciilor și Produselor – Clasificarea de la Nisa – ediția a 10-a

PRODUSE

Clasa 1 – Produse chimice pentru industrie, ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini articificale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte; compoziţii pentru stingerea incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea metalelor; produse chimice pentru conservarea alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în industrie.

Clasa 2 – Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini naturale în stare brută, metale sub formă de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.

Clasa 3 – Înălbitori şi alte preparate pentru spălare; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi

Clasa 4 – Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi materiale pentru iluminat; lumânări şi fitiluri.

Clasa 5 – Produse farmaceutice şi de uz veterinar; produse sanitare de uz medical; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.

Clasa 6 – Metale comune şi aliajele acestora; materiale de construcţii metalice ; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căi ferate ; cabluri şi fire metalice neelectrice ; fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice cuprinse în alte clase; minereuri.

Clasa 7 – Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.

Clasa 8 – Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.

Clasa 9 – Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, topografic, pentru fotografie, cinematografie, optică, cântărire,măsurare, semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; automate de vânzare şi mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament pentru stingerea incendiilor.

Clasa 10 – Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice, material de sutură.

Clasa 11 – Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.

Clasa 12 – Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe apă.

Clasa 13 – Arme de foc; muniţie şi proiectile; explozivi; artificii.

Clasa 14 – Metale preţooase şi aliaje ale acestora, produse din sau placate cu metale preţioase, care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.

Clasa 15 – Instrumente muzicale.

Clasa 16 – Hârtie, carton şi produse din acestemateriale neincluse în alte clase; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie saumenaj; materiale pentru artişi; pensule;maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material didactic sau pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); caractere tipografice; forme de tipar.

Clasa 17 – Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,mică şi produse din acestemateriale, care nu sunt incluse în alte clase; materiale plastice extrudate; materiale de etanşare, de umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.

Clasa 18 – Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase ; piei de animale; geamantane şi valize; umbrele şi bastoane; bice şi articole de şelărie;

Clasa 19 – Materiale de construcţii nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcţii ;asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente (cu excepţia celor din metal).

Clasa 20 – Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn (neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau material plastic.

Clasa 21 – Ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale pentru perii; materiale de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite in construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase.

Clasa 22 – Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (neincluse în alte clase); materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului şi a materialelor plastice); materiale textile fibroase brute.

Clasa 23 – Fire de uz textil.

Clasa 24 – Ţesături şi produse textile neincluse în alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

Clasa 25 – Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru acoperirea capului.

Clasa 26 – Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi; nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie; flori artificiale.

Clasa 27 – Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui din material textil.

Clasa 28 – Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi sport necuprinse în alte clase ; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

Clasa 29 – Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri ; compoturi; ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

Clasa 30 – Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă.

Clasa 31 – Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase ; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.

Clasa 32 – Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe; siropuri şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

Clasa 33 – Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

Clasa 34 – Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

SERVICII

Clasa 35 – Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou.

Clasa 36 – Asigurări; afaceri financiare, monetare, imobiliare.

Clasa 37 – Construcţii, reparaţii, instalaţii.

Clasa 38 – Telecomunicaţii.

Clasa 39 – Transport; ambalare şi depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii.

Clasa 40 – Prelucrarea materialelor.

Clasa 41 – Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

Clasa 42 – Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

Clasa 43 – Restaurante şi cazare temporară.

Clasa 44 – Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru animale; servicii din agricultură, horticultură şi silvicultură.

Clasa 45 – Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia bunurilor şi persoanelor ; servicii personale şi sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

Răspunde și tu