· Cyberlaw ·

technology makes us different

ARTICOLE DIN BLOG

Despre date deschise – continuare articol openstreetmap.org

openstreetmap

Din articolul anterior, am aflat că indiferent de titularii bazei de date ori de drepturile existente asupra acesteia, orice persoană poate fi considerată utilizator legitim al bazei de date de PUZ-uri. Problema accesului propriu -zis se poate studia atât din […]

Răspunde

Date deschise – openstreetmap.org

openstreetmap

1. Sunt informațiile aferente documentațiilor de urbanism date deschise ori informații publice, pe care autoritățile sunt obligate să le pună la dispoziția publicului în temeiul Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public? Am încercat să aflu de […]

Un răspuns
We support
  • Electronic Frontier Foundation
  • Apti
  • Creative Commons
  • The Open Knowledge Foundation