Cyberlaw

 

Ordinul nr. 500/2009 privind Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale

Art. 1. – Se aprobă Normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 221/2005 privind aprobarea Normelor tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activităţii electronice notariale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 23 iunie 2005.
(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale,
Gabriel Sandu

Bucureşti, 18 iunie 2009.
Nr. 500.

Răspunde și tu