Cyberlaw

 

Legea nr. 682/2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

Include modificările din următoarele acte:
– Legea nr. 102/2005 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 09/05/2005.

Art. 1. – Se ratifică Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, semnată de România la 18 martie 1997.

Art. 2. – Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare a Convenţiei vor fi făcute cunoscute Secretariatului General al Consiliului Europei următoarele declaraţii:
1. La art. 3 pct. 2 lit. a):
“Prezenta convenţie nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă, atunci când:
a) sunt efectuate în cadrul activităţilor din domeniul apărării naţionale şi siguranţei naţionale, desfăşurate în limitele şi cu restricţiile stabilite de lege;
b) prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
c) sunt efectuate de către persoanele fizice exclusiv pentru uzul lor personal, dacă datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite.”
2. La art. 3 pct. 2 lit. b):
“Prezenta convenţie se va aplica în egală măsură prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor sale legitime de către o fundaţie, asociaţie sau de către orice altă organizaţie cu scop nelucrativ şi cu specific politic, filozofic, religios sau sindical, cu condiţia ca persoana vizată să fie membră a acestei organizaţii sau să întreţină cu aceasta în mod regulat relaţii care privesc specificul activităţii organizaţiei şi ca datele să nu fie dezvăluite unor terţi fără consimţământul persoanei vizate.”
3. La art. 3 pct. 2 lit. c):
“Prezenta convenţie se aplică şi prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate prin alte mijloace decât cele automate, care fac parte dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate a fi incluse într-un asemenea sistem.
Autoritatea naţională competentă este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.”

Bucureşti, 28 noiembrie 2001.
Nr. 682.

Răspunde și tu